Om kansarmen in Nepal blijvend te kunnen helpen is het voor ons noodzakelijk om over vaste inkomsten te beschikken. Alleen dan kunnen wij duurzaamheid aan onze projecten toekennen en verder kijken dan de korte termijn. Bijvoorbeeld het aannemen van extra leraren is alleen mogelijk als we zeker weten dat we ze jarenlang kunnen blijven betalen. Door een vaste bijdrage per maand, kwartaal, half jaar of jaar helpt u ons blijvend om projecten uit te voeren en daarmee kansarmen structureel te ondersteunen.

Graag willen wij benadrukken dat elke donatie meer dan welkom is!

Voor € 22,50 per maand kunnen wij een extra leraar aannemen. Voor € 30,00 kunnen we alle leerlingen van een schooltje voorzien lees- en schrijfmaterialen. Voor € 100 per maand kunnen we in een dorp een WLP-traject starten.

Het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking ligt slechts op ongeveer € 220 per jaar; dit is dus minder dan een euro per dag. Elke euro die wij binnenkrijgen kan dan ook een verschil maken in Nepal.

Als u onze projecten een wam hart toedraagt en graag uw steentje wil bijdragen dan kunt u het machtigingsformulier uitprinten, invullen en opsturen naar Schuitvlotstraat 23, 4503 AK, Groede. Natuurlijk kunt u ook zelf maandelijks een bepaald bedrag overmaken.

Rekeningnummer: NL20 RABO 0126 2981 57
t.n.v. Foundation Care For All

Online doneren
Als u de voorkeur geeft om online te doneren kunt u dit doen via de website van geef.nl. Wanneer u deze optie gebruikt wordt 10% van uw donatie ingehouden voor provider-kosten – en komt dus 90% ten goede aan ons werk.