De uitdaging:
De meerderheid van de bevolking in Nepal had vóór 1950 geen toegang tot educatie. Zelfs nu heeft niet iedereen onderwijs gevolgd en is slechts 57 % van de Nepalese vrouwen geletterd, tegen 65 % van de mannen.

Ons doel:
Foundation Care For All wil het educatieniveau voor vrouwen verhogen. Wij zijn ervan overtuigd dat de vrouwen een sterkere positie in de samenleving krijgen wanneer ze ten minste kunnen lezen en schrijven. De positie van vrouwen wordt versterkt door onderwijs, omdat ze meer zelfvertrouwen krijgen en de kans op uitbuiting kleiner is. Daarnaast krijgen de vrouwen een beter begrip van het belang van educatie voor hun kinderen.

Onze methode:
Het project bestaat uit een cursus van 6 dagen, 2 uur per dag, gegeven wordt door een Nepalese lerares. Alle participanten van het programma worden voorzien van het benodigde schrijf- en leesmateriaal en een tas om deze materialen in te vervoeren.

De resultaten:
Na afloop van de al eerder gelanceerde Women Literacy programma’s bleken alle vrouwen in staat het alfabet te kennen, hun naam te kunnen schrijven en simpele zinnen te kunnen lezen.

Het is voor ons duidelijk dat de vrouwen niet alleen geletterd raken; hun hele houding verandert in positieve zin. Voor de start van de cursus zijn de vrouwen veelal verlegen en bang om hun mening te geven. Naarmate de cursus vordert, is duidelijk te zien dat de vrouwen meer zelfvertrouwen krijgen en gemakkelijker communiceren.

De participerende vrouwen van vorige programma’s gaven aan dat ze nu veel beter in staat zijn te begrijpen waarom het belangrijk is dat hun kinderen naar school gaan. Daarnaast kunnen ze hun kinderen helpen met huiswerk en stimuleren verder te studeren. De vrouwen weten nu uit eigen ervaring hoe handig en interessant het is om te kunnen lezen en schrijven.