Foundation Care For All bouwt nieuwe klaslokalen!

 

Ten gevolge van de verschrikkelijke aardbevingen van april en mei j.l. zijn duizenden klaslokalen onbruikbaar geworden en is wederopbouw dringend gewenst, aangezien het nieuwe schooljaar in aantocht is. Dit is een onmogelijke taak voor de Nepalese overheid alleen. Foundation Care For All wil dan ook graag een handje meehelpen.

 

Tijdens een voortgangsbezoek aan Mudikuwa in het Parbat district, waar FCFA met uw steun 8 nieuwe klaslokalen bouwt voor de Matedewal Janasahayogi Higher Secondary School, is FCFA benaderd door de dorpsraad uit een naastgelegen dorp om mee te helpen aan de herbouw van Pashupati Higher Secondary School (356 leerlingen). Door de aardbeving zijn alle klaslokalen ingestort waardoor de lessen noodgedwongen buiten plaatsvinden, wanneer de weersomstandigheden dat toelaten. In het gesprek met de dorpsraad werd tevens duidelijk dat de Nepalese overheid op korte termijn geen oplossing biedt om de omstandigheden te verbeteren.

Onze partner CFA-Nepal heeft vervolgens door een architect een ontwerp en kostenbegroting opgesteld, welke afgelopen week door het bestuur van FCFA is geëvalueerd. Unaniem is besloten dit project te omarmen en graag gaan wij dan ook de uitdaging aan om binnen enkele maanden deze school van een aantal nieuwe klaslokalen te voorzien. Uw steun is daarbij onontbeerlijk.

Inmiddels hebben een aantal partners van FCFA zich reeds bereid verklaard dit project financieel te steunen: Stichting Legal Together en International Black Board Organization zullen beide aanzienlijk bijdragen aan dit urgente project. Ook Wilde Ganzen heeft inmiddels haar steun toegezegd. Eveneens heeft inmiddels een groot aantal donateurs zijn of haar steun betuigt. Inmiddels hebben we voldoende middelen bij elkaar gezameld en is de bouw van dit project gestart (januari 2016)!
De totale kosten voor dit project zijn begroot op € 46.000, waarvan de lokale bevolking 25% voor haar rekening zal nemen – voornamelijk middels het leveren van arbeid.

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden, of via email: info@fcfa.nl

Bij voorbaat dank voor uw steun!

 

No Responses

Leave a Reply