Het aanstellen van extra leraren

Op veel scholen in Nepal zijn meer klassen dan beschikbare leerkrachten, waardoor leerlingen noodgedwongen enkele uren per dag in een klaslokaal zitten zonder een leerkracht om ze te begeleiden. Om dit lerarentekort tegen te gaan trachten FCFA en CFA-Nepal extra leerkrachten in dienst te nemen – in participatie met de lokale overheid en de lokale gemeenschap – om zodoende het aantal klassen en het aantal leerkrachten beter op elkaar af te stemmen. Op dit moment garandeert FCFA – CFA- Nepal het salaris van drie leerkrachten.

Sanitatie-Projecten

Sanitatie, of – beter gezegd – het gebrek daaraan, is vooral een veelvoorkomend probleem in de afgelegen gebieden van Nepal. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheidssituatie van vooral jonge kinderen. Een eigen onderzoek heeft ook uitgewezen dat wanneer er geen toiletfaciliteiten aanwezig zijn, jonge kinderen significant vaker afwezig zijn op school dan wanneer er wel sanitaire voorzieningen aanwezig zijn. FCFA en CFA-Nepal bouwen om deze reden toiletten bij scholen – waar alle leerlingen en leerkrachten toegang toe hebben.