Foundation Care For All en Care For All – Nepal zijn voornamelijk werkzaam in de onderwijssector van Nepal.
Zij hebben het doel kansen te bieden aan scholieren en jongeren door middelen van stimulatie en het toegankelijk maken van onderwijs. Door te investeren in kennis proberen we een positieve impuls aan de lokale maatschappij te geven.

Deze investeringen bestaan onder meer uit:

  • de bouw van scholen
  • de aanstelling van extra leraren
  • de organisatie van lerarentrainingen
  • het verstrekken van studiebeurzen aan getalenteerde maar sociaal-economisch achtergestelde studenten in Nepal
  • Centraal in onze doelstelling staat een intensieve samenwerking met de lokale bevolking. We maken zo veel mogelijk gebruik van lokale materialen, kennis en ervaring op lokaal niveau. Dit is de wijze waarop wij onze projecten in harmonie met de cultuur en natuur laten plaatsvinden.