Missie

Foundation Care For All wil het welzijn van mensen in ontwikkelingslanden verhogen. Door te investeren in kennnis bieden we kansen aan mensen om zichzelf optimaal te ontplooien.

Visie

Het belangrijkste doel van Foundation Care For All is het verhogen van het welzijnsniveau voor de inwoners van Nepal. Wij dragen hier aan bij door het creëren van betere onderwijsmogelijkheden. In onze projecten hechten we bijzondere waarde aan lokale betrokkenheid en het behoud van cultuur en natuur om daarmee duurzaamheid te waarborgen.

Strategie

Dit willen we bereiken door:

  • Het bieden van onderwijsfaciliteiten
  • Het creëren van een stimulerende leeromgeving
  • Het investeren in de kwantiteit en kwaliteit van docenten
  • Het investeren in de kennisontwikkeling van talentvolle individuen