Op het platteland van Nepal is de kwaliteit van het onderwijs nog steeds van een laag niveau. De overheidsscholen hebben leraren in dienst die vaak de basisbeginselen van het lesgeven nog niet eigen zijn en die slechts een basiskennis van de Engelse taal bezitten. Daarnaast zijn velen van hen niet bekend met kindvriendelijke lesmethodes en onderwerpen als kinderpsychologie. Zij geven les in een op een wijze die afgelopen 20 jaar niet is veranderd: de ‘shout-and-repeat’-methode.

Ons doel:
Foundation Care For All en Care For All – Nepal trachten de kwaliteit van het onderwijs op meerdere wijze te verbeteren. We bouwen scholen, participeren in de salariskosten om zo extra leraren aan te kunnen trekken en organiseren regelmatig lerarentrainingen.

Wij maken gebruik van lokale trainers aangezien zij de cultuur en de knelpunten in het Nepalese onderwijssysteem goed kennen. De trainingen zijn niet gericht op het laten verdwijnen van de bestaande onderwijscultuur, doch kunnen als hulpmiddel gebruikt worden bij de ontwikkeling van het land Nepal als geheel.

Onze methode:
Het trainingstraject bestaat meestal uit een 5-daags lesprogramma en een 2-tal opfrisdagen. Daarnaast hebben we positieve ervaringen met 12-daagse trainingsprogramma’s, uitgevoerd in samenwerking met de Britse Ambassade

Wij willen hiermee de volgende doelen bereiken:

  • De leraren te voorzien van basis- en fundamentele vaardigheden in lesgeven.
  • Hen te helpen een kindvriendelijke leeromgeving te creëren op hun school.
  • Hen bekend te maken met de basis van de Engelse taal, communicatie en lesmethoden.

Resultaten:
Tijdens de opfrisdagen vertelden de leraren dat hun lessen meer interactief geworden zijn; de kinderen hebben hierdoor verhoogde aandacht en blijken beter toegankelijk. Hoewel de 5-daagse training kort is om volledige kennis van de Engelse taal te vergaren, geven veel leraren aan baat te hebben gehad bij de training. Door middel van zelfstudie en het lezen van boeken werken zij aan hun verdere ontwikkeling op dit gebied. CFA-Nepal ontwikkelt momenteel een tool waarmee de individuele resultaten van de trainingen in kaart kunnen worden gebracht.