Op het platteland van Nepal is de staat van veel schoolgebouwen vaak erbarmelijk. Soms staan de muren op instorten, de daken vertonen lekkages en de kozijnen zijn vaak ernstig verrot. Dit maakt het moeilijk – zo niet onmogelijk – om tijdens de monsoon-periode les te kunnen geven.

Daarnaast ontbreken vaak degelijke schoolbanken; degene die wij aantreffen zijn vaak kapot.  In andere gevallen zijn er gewoonweg niet genoeg klaslokalen, waardoor soms meerdere klassen in een lokaal les krijgen.

Ons doel:
Foundation Care For All en Care For All – Nepal trachten de kwaliteit van het onderwijs op meerdere wijze te verbeteren. We bouwen scholen, participeren in de salariskosten om zo extra leraren aan te kunnen trekken en organiseren regelmatig lerarentrainingen. Wij vinden het belangrijk om naast de kwantitatieve aspecten van de onderwijsvoorziening tevens te focussen op de kwaliteit van het onderwijs. Wanneer wij helpen bij het bouwen van een school zullen dan ook geen overbodige artikelen worden aangeschaft – alleen datgene wat broodnodig is.

Onze methode:
Wij besteden veel tijd aan dorpsbezoeken om in kaart te brengen welke scholen onze hulp het meest dringend nodig hebben. De dorpsbewoners wordt altijd gevraagd te participeren in de bouwprojecten (15-20% van de totale bouwkosten) om zo verbondenheid met de school te creëren en de verantwoordelijkheid voor het onderhoud een duurzaam karakter te geven. Overigens hoeft deze bijdrage niet altijd in geld te worden geleverd; vaak wordt tijdens het bouwproces menskracht geleverd.

Resultaten:
Op de door ons gebouwde scholen zien we duidelijk dat de kwaliteit van de lessen sterk verbeterd is. De nieuwe – of gerenoveerde – scholen werken duidelijk inspirerend op de leerlingen, hetgeen vaak blijkt uit toegenomen leerlingaantallen. Dit zien wij als een teken dat de kwaliteit van het onderwijs verbeterd is. Tenslotte zien we ook dat de nieuwe gebouwen voortdurend goed onderhouden worden.