FCFA heeft een Nederlands en een Nepalees bestuur (FCFA-Nepal).

In Nederland bestaat het bestuur uit de drie volgende personen:

– Mark van den Eijkel          : Voorzitter
– Koerd de Jongh                  : Secretaris
– Ed Sligchers                        : Penningmeester

Daarnaast ontvangt het Nederlandse bestuur structureel hulp van de volgende personen:

– Jelle Wouters                          : Strategisch adviseur 
– Bart Tabingh Suermondt      : Adviseur juridische zaken
– Elke Wouters                          : Coördinator Women Literacy Projects
– Lianne Cremers                      : Coördinator Internships
– Helena de Jong                       : Vrijwilliger en adviseur
– Jolijn de Nooy                         : Vrijwilliger en adviseur

De bestuursleden en haar adviseurs/coördinatoren in Nederland ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben, conform de statuten, wel recht op vergoeding voor de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

In Nepal bestaat het bestuur uit zeven bestuursleden. Een tweetal bestuursleden heeft een vaste aanstelling; zij zijn dan ook verantwoordelijk voor de uitvoering, coördinatie en evaluatie van de projecten in Nepal.

Het team CFA-Nepal bestaat uit de volgende twee medewerkers:

– Sthaneshor Adhikari (Sthan)    : Directeur
– Manju Kumari Thapa                 : Coördinator projecten

Verder hebben de volgende personen zitting in het bestuur:

– Mitralal Paudel
– Ramchandra Acharya (Raju) 
– Indira Adhikari 
– Bina Acharya 
– Sarada Acharya

Geen reacties

Geef een antwoord