Hoofdlijnen beleidsplan FCFA 2018

Om onze Missie en Visie te kunnen realiseren zetten we ons ook in 2018 weer verder in voor het vergroten van educatie mogelijkheden aan talentvolle jongeren uit achtergestelde situaties. Dit doen we door;

  • Het bieden van onderwijsfaciliteiten
  • Het creëren van een stimulerende leeromgeving
  • Het investeren in de kwantiteit en kwaliteit van docenten
  • Het investeren in de kennisontwikkeling van talentvolle individuen

Ook in 2018 zal de samenwerking met onze partners hierbij een belangrijke rol krijgen.

Fondsenwerving

Om onze doelen te realiseren doet FCFA aan gerichte fondsenwerving. Door de jaren heen hebben wij inmiddels een flinke groep vaste donateurs, waarmee wij een aantal regelmatig terugkerende projecten kunnen financieren. Denk hierbij aan de steun van studenten, Women Literacy projecten en soortgelijke activiteiten.

Daarnaast werven wij donateurs voor gerichte projecten, veelal via het presenteren van de betreffende projectplannen. Goede voorbeelden hiervan zijn de (her)bouw van scholen. Op deze manier geven wij richting onze donateurs inzage in de manier waarop hun geld gespendeerd wordt.

Wij streven ernaar een open en transparante organisatie te zijn. Daarom kunt u onze jaarverslagen inzien en houden wij u regelmatig op de hoogte van de voortgang van onze projecten via onze nieuwsbrief of via individuele communicatie.

Wij staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Als u donateur wilt worden, staat de op de donateurs pagina uitgelegd hoe u dit kunt worden.

Beheer vermogen FCFA

Om onze continuïteit te waarborgen en om acute projecten te kunnen financieren, hebben wij altijd een kleine hoeveelheid ‘spaargeld’ op onze bankrekening. Omdat wij zeer zorgvuldig om gaan met het geld van onze donateurs hebben wij dit geld niet belegd en beheren wij het vermogen op een zo conservatief mogelijke manier. Hiermee houden we het risico zo laag mogelijk. Het beheer van het vermogen geschied in euro’s, omdat deze munt in het verleden vele malen stabieler is gebleken dan de Nepalese Rupee. Wij beheren ons vermogen op een door de Nederlandse overheid erkende bank met een bankgarantie.

Voor een actueel overzicht van onze financiën kunt u ons jaarverslag inzien. Als u aanvullende vragen hebt, kunt u altijd contact met ons opnemen.