De uitdaging:
Tijdens onze werkzaamheden op het platteland worden we geconfronteerd met negatieve aspecten op het gebied van milieu en persoonlijke verzorging. Veelal zijn deze het gevolg van de intrede van een meer “moderne” leefwijze in traditionele gemeenschappen.

De wijze waarop men omgaat met afval is een goed voorbeeld hiervan: mensen zijn gewend aan biologisch afbreekbare producten en zijn zich niet bewust van de impact op hun leefomgeving wanneer niet-biologisch afbreekbare producten (bijv. plastic flessen) achteloos worden weggegooid.

Eén van de meest voorkomende ziektes betreft diarree, veroorzaakt door slechte persoonlijke verzorging en onvoldoende sanitaire voorzieningen.

Wanneer kinderen ziek zijn, kunnen zij niet deelnemen aan de lessen op school.

Ons doel:
Care For All – Nepal tracht de kwaliteit van het onderwijs op meerdere wijze te verbeteren. We bouwen scholen, zetten extra leraren in en organiseren regelmatig lerarentrainingen. Andere programma’s omvatten alfabetisme en sanitatie. Wij willen kinderen lessen aanbieden in een kindvriendelijke, stimulerende en gezonde leeromgeving.

Onze methode:
Wij geven interactieve  trainingen op iedere school waar wij actief zijn geweest. De doelgroep omvat de kinderen van de basisschool, in de leeftijd van 3 tot 12 jaar.

Nagels knippen, handen wassen, tanden poetsen en afvalinzameling zijn enkele onderwerpen die in onze trainingen aan de orde komen.

Resultaten:
We hebben reeds meerdere try-outs van dit programma uitgevoerd, op verschillende scholen. Het is nog te vroeg om significante veranderingen waar te nemen, maar wij hebben het vertrouwen dat bewustwording de studenten – en hun leer- en woonomgeving zal helpen.

Tijdens onze reguliere bezoeken zullen we ons een beeld vormen van de voortgang; één van de methodes hiertoe is het vergelijken van de aanwezigheidslijsten van de scholen.